top of page
Sualtı
Paket Arıtma İhracat, Dış Ticaret,

ATIKSU GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ
Atık suyu geri kullanmanın ayrıcalığı ...

Atıksu Geri Kazanım Sistemleri ; Evsel ve Endüstriyel atık su arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış, atık suyun ileri filtrasyon ve arıtma prosesleri kullanarak ardından tekrar prosese ve sulama suyuna dönüştürülmesi sağlanmaktadır,

Atıksu Geri Kazanım Sistemlerinde yaygın olarak MBR Arıtma Sistemleri, Ultra Filtrasyon ekipmanları, Kum ve Karbon üniteleri ya da Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) sistemleri kullanılmaktadır.

Yeni kurulan atıksu geri kazanım sistemleri' nde hem ekonomik hem de teknik nedenlerle membran biyoreaktörler (MBR) sıklıkla tercih edilmektedir, MBR çıkış suları daha düşük bakteri, askıda katı madde (AKM), biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) ve fosfor konsantrasyonlarına sahiptir,

Bu tesisler yüksek dezenfeksiyon kapasitesine sahip olup, yüzeysel sulara deşarj edilebilmekte ve ayrıca tarımsal amaçlı sulama gibi başka amaçlar için tekrar kullanılabilmektedir.

ATIKSU GERİ KAZANIM ESASLARI

MBR’lerin en önemli dezavantajı membran tıkanma eğilimlerinin yüksek olmasıdır. Ayrıca MBR’ler süzüntü kalitesinin artırılması amacıyla (MBR’yi takiben) ters osmoz (TO) ile birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durumda TO konsantresinin de bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Atıksu geri kazanım sistemleri ile geri kazanılan suyun tesis içinde kullanıldığı noktalar özellikle genelde yangın suyu, tank yıkama suyu, tesis binalarında kullanım suyu, sulama suyu, terminal işletme operasyonları esnasında kullanılan su, buhar kazanlarında kullanım suyu ve tesise bağlı liman işletmesinde (iskele) kullanım suyu olarak sayılabilir.

İhtiyaç duyulan / talep edilen ürün suyu veya sulama suyu kriterlerini sağlamak için ilk olarak gerekli laboratuvar, test ve pilot sistem ölçekli sistem uygulamalarını tamamlıyor ve son olarak proje tasarımlarını gerçekleştiriyoruz.

ATIKSU GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ

KULLANIM ALANLARI VE ÖZELLİKLER

 • Fabrikalar

 • Organize Sanayi Bölgeleri

 • Mezbaha ve Kesimhaneler

 • Savunma ve Silah Sanayi

 • Limanlar

 • Süt Entegre ve İşleme Tesisleri

 • Tekstil ve Boyahane Tesisleri

 • Çelik Üretim ve İşleme Tesisleri

 • Karton ve Kağıt Sanayi

 • Meyve Suyu Üretim ve İşleme

 • Hastaneler ve Laboratuvarlar

 • Kimyasal Üretim Tesisleri

 • Maden Sanayi

 • Cam Sanayi

 • Gıda Sanayi Tesisleri

Modüler Paket Atıksu Arıtma,
Paket Arıtma İşletme,
Paket Arıtma Enerji, Paket Arıtma Ölçüleri, Kişilik Paket Arıtma,
Paket Arıtma Kurulum, Paket Arıtma Devreye Alma,
Paket Arıtma Fiyatları, 5000 Kişilik Paket Arıtma, Paket Arıtma Nedir ?,

Arbio Arıtma A.Ş ; Tüm Kapasitelerde bütünüyle, dışa bağlı kalmaksızın kendi fabrikasında baştan sona yurt içi ve yurt dışı anahtar teslim atıksu geri kazanım sistemleri projeleri yerine getirmektedir. Bu doğrultuda arıtma tesislerinin ihtiyaç duyduğu tüm mekanik ekipmanlar ” Projeye Özel ” olarak üretilmektedir.

SEKTÖRDE ÖNCÜ, ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bottom of page